Stichting SlijtersOpleidingen

Welkom op de site van Stichting SlijtersOpleidingen

Nieuw bij de WIJN ACADEMIE
wijncursus via e-Learning

De Stichting SlijtersOpleidingen (SSO) is een opleidings- en examen-afnemend instituut voor ondermeer de slijtersbranche.
De SSO verzorgt de Vinologenopleiding en de Liquoristenopleiding (onafhankelijke examencommissies nemen de examens af). De SSO leidt op voor het wijnbrevet en neemt examens af voor het Slijtersvakdiploma met de modules Sociale Hygiëne, Wijn, Gedistilleerd en Bier en verzorgt Wijnexamens.

Op 1 juli 1995 is de SSO opgericht en was een voortzetting van de opleidingsactiviteiten van het Bedrijfschap Slijters.
De organisaties die in 1995 betrokken waren:
De VNSW (thans de SlijtersUnie), de VGAAD (thans VDN=grootwinkelbedrijf), de KVNW( Wijnimporteurs), Horeca Nederland, Dienstenbond FNV (thans FNV Bondgenoten) en de Dienstenbond CNV.

De branche heeft er de voorkeur aan gegeven om te komen tot afspraken inzake de vakbekwaamheidseisen van beheerders/eigenaren en filiaalbeheerders van slijterijen, hetgeen heeft geresulteerd in een convenant inzake een door de branche erkend slijtersvakdiploma. Dit diploma wordt uitgegeven door de Commissie Slijters van het Productschap Dranken.

Er wordt vanaf 1 januari 1996 module-gewijs opgeleid en examen afgenomen (sociale hygiëne>wettelijk verplicht>, gedistilleerd, wijn en bier.

De zekerheid voor de kandidaat betreffende de kwaliteit ligt bij drie onafhankelijke en niveaubewakende stichtingen t.w. Stichting WijnExamens Nederland (SWEN), Stichting GedistilleerdExamens Nederland (SGEN) en de Stichting BierExamens Nederland (SBEN) i.o. De eisen voor het diploma Sociale Hygiëne liggen verankerd in de wet.

Bezitters van geldige bewijsstukken op gebied van Gedistilleerd, Wijn, Bier en Sociale Hygiëne kunnen bij de Commissie Slijters het Productschap Dranken het door de branche erkende Slijtersvakdiploma aanvragen tegen een geringe vergoeding.

kwaliteitswijn is geschikt voor zowel exquise kazen als gewone frites gekookt in power airfryer

Het Bedrijfschap Slijters (thans Productschap Dranken-Commissie Slijters) heeft haar opleidingsafdeling “De Wijnacademie®” ook in 1995 ondergebracht bij de SSO met de opdracht de georganiseerde vakopleidingen verder uit te bouwen en hiervoor examens te organiseren.

De opleiding tot VINOLOOG van de Wijnacademie® en de opleiding tot LIQUORIST van de Gedistilleerdacademie® zijn de top van deze vakopleiding geworden.

In de websites van de SSO vindt u de programma’s alsmede de prijzen. Voor meer informatie of aanmelding kunt u het adres vinden op deze websites.