Stichting SlijtersOpleidingen

Vinologen opleiding

Vinoloog van de Stichting SlijtersOpleidingen

Vinoloog van de Stichting SlijtersOpleidingen, al ruim 40 jaar een begrip in de wijn- en horecabranche en als enige titel van niveau erkend door de SWON, FHKN, VAKO, KVNW en de KSU. Een perfecte vakopleiding voor iedereen die werkzaam is in de wijnhandel of horeca.

De titel Vinoloog van De Stichting SlijtersOpleidingen is een geregistreerd merk en kent een reglement voor de gebruiker van deze titel.

Wat houdt de Vinologen opleiding van de Stichting SlijtersOpleidingen?

De opleiding tot Vinoloog van de Stichting SlijtersOpleidingen is in tegenstelling tot de voorgaande Wijnopleiding-niveaus geen cursus. De opleiding op SDEN 4 niveau vergt dan ook minstens 1 dag tijd in de week.
De lessen worden eens in de twee weken op maandag gegeven. De totale opleiding neemt 19 maandagen in beslag van eind augustus tot half juni. Als gevolg van de decemberdrukte in de slijterij, wijnhandel en horeca worden in die maand geen lessen gegeven.

Studiebelasting

De opzet van de opleiding impliceert een behoorlijke voorbereiding op elke lesdag en vraagt dus intensieve zelfstudie. Om de gehele opleiding naar behoren te kunnen volgen moet worden gerekend op tenminste twee avonden zelfstudie per week. De theoretische stof bestaat uit vier boeken die zijn ingedeeld op basis van de modules. Voor de redactie tekenen de betrokken docenten en gespecialiseerde wijnschrijvers. Deze boeken zijn het meest complete werk dat in de Nederlandse taal over wijn verschijnt en dit is dan ook een zeer waardevol naslagwerk.

Hoe uitputtend de boeken ook mogen zijn, zij kunnen maar in beperkte mate op details ingaan. Er is een aanvullende lijst met aanbevolen boeken.

4 modules

De opleiding bestaat uit drie theoretische modules en een organoleptische module:

 • Module 1 wijnbouw, vinificatie en Frankrijk
 • Module 2 overige landen van Europa
 • Module 3 wijnlanden buiten Europa, wetgeving, wijn en prijs,
  gezondheid, marketing
 • Module 4 organoleptisch / analytisch proeven

Een gemiddelde cursusdag ziet er als volgt uit:

 • 10.00 uur techniek van het analytisch proeven
 • 12.30 uur korte lunch
 • 13.00 uur theorie en proeven van wijnen illustratief bij het theoretische onderdeel
 • 17.00 uur einde lesdag

Voor wie?

Is de Vinologenopleiding iets voor mij?

Toelatingseisen

Toekomstige aspirant-leerlingen moeten kunnen aantonen dat zij een goede basisopleiding met succes hebben afgerond. Als bewijs daarvan worden o.a. beschouwd:

 • Het Slijtersvakdiploma
 • Het diploma Liquorist
 • Diploma’s op niveau SDEN 3 of vergelijkbaar niveau: Wijnbrevet, Wijncertificaat (VAKO), SWEN 3 diploma’s afgegeven vóór 2016, SWEN 2 diploma’s afgegeven
 • vóór 2015, WSET level 3 (Advanced).
 • Hotelschool met erkend SDEN of SWEN 3 diploma
 • Voor aanvang van het studiejaar van de Vinologenopleiding dienen alle studenten, en derhalve ook afgestudeerden van de middelbare en hogere hotelschool, te beschikken over één van hier voor genoemde bewijsstukken.Voor belangstellenden die niet hierover beschikken zijn er in juni nog twee examens voor het Wijnbrevet. Ondernemers en werknemers uit de slijtersbranche en de drank- en horecasector hebben voorrang boven particulieren die nog niet in een dergelijke werkkring actief zij

Wat kan ik met het diploma?

Natuurlijk geeft het diploma een behoorlijke status aan de kandidaat, want het diploma is een bewijs dat de kandidaat werkelijk op een professioneel kan proeven, veel kennis heeft en weet waarover hij praat.
Hierdoor zal de kandidaat sneller een doorslaggevende rol gaan spelen in bedrijven waar kwalitatieve wijnselectie van belang is. Daardoor zullen in de wijnhandel en horeca de deuren snel opengaan.

5 Jaar de titel RV RegisterVinoloog

Het diploma is ook vereist voor deelname aan het hoogste wijnexamen van Nederland: Magister Vini. Na het behalen van het diploma Vinoloog van de Stichting SlijtersOpleidingen en inschrijving in het KwaliteitsRegister Vinologen mag men voor een periode van 5 jaar de titel RV RegisterVinoloog van de Stichting SlijtersOpleidingen voeren.